ПОВЕРИТЕЛНО - отвори очи...

 

НАЧАЛО
Актуално
5.8 по Рихтер безумие
Терористичен АД
За България
Велики Българи
11 Септември 2001
USA Измама
Капитализъм
Тайната на водата
Здравеопазване ли?!
Нов световен ред
Тайни общества
Zeitgeist movie
Chemtrails/HAARP
Цивилизации...
Извънземни
Dulce Book
Никола Тесла
Адолф Хитлер
проф. Мулдашев!
Ционските Мъдреци
Секретни бази...
СВРЪХ СЕКРЕТНО
( Ф И Л М И )


ДА ИЗЧИСТИМ БТВ КАКВО НИ ГОТВЯТ? Ромско интегриране Пишете ми

Dulce Book / Кой контролира драконианския колектив

Кой контролира драконианския колектив
06.11.07 17:36

Автор:Брантън

Следващата глава е базирана на някои мисли и въпроси, които са се формирали в съзнанието ми за известно време, като много от тези въпроси намериха своя отговор след като открих една интересна книга озаглавена COSMIC VOYAGE, от г-н Courtney M. Brown, Ph.D. В тази книга се разказва за личните експерименти на автора с дистанционно наблюдение (remote viewing), заедно с обучаващия го Ed Dames, бивш дистанционен наблюдател за американското военно разузнаване, който е научил Courtney Brown на секретните военни техники за наблюдение "R.V." или "Астрално-Магнитно тяло", който самият е научил като член на военните пси части.

От моя собствена перспектива, дистанционното наблюдение или RV, оперира през подпространственото тяло на човешкото същество, което може да настрои към универсалното псионично (psionic) (Еон: или психично?) поле. Тъй като псионичното поле е основата на цялата пространствено-времева-материална реалност, т.нар. "мастър (главна) програма" на Вселената, която е направена от псионично поле или мисловна-форма на енергията, не е непременно ограничена от границите на пространството, времето и материята. Псионичното енергийно поле изглежда, че е вплетено в електромагнитната мрежова структура на всички гравитационни тела, с електро-магнитно-гравитационните полета на тези тела служещи като псионични 'капани' за мисловните форми, които в същността си са психичния 'остатък' на всички мислещи същества, и в замяна акумулираната "матрица на спомените" на тези гравитационни планетарни тела.

Тези псионични полета съдържат мисловна енергия. Мислите могат да се базират на истина или измама, само защото тази "мисловна форма на енергията" се е акумулирала в гравитационната мрежова структура на планетата - от момента, в който мислещите същества започнали да взаимодействат с гравитационната сфера - това не означава, че информацията, която е била 'програмирана' в тези псионични 'мисловно-емоционално енергийни' полета е винаги истина. Мисловните форми базирани на реалността, фантазията, истината и измамата всеобщно са "записани" независимо от тяхното съдържание в тези електро-магнитно-гравитационни енегрийни решетки (мрежи), точно както човек може да запише информация в мулти-пластов кристал чрез лазерна технология. Предполагайки, че някой има необходимата сложна технология, те могат да изтеглят от стена, скала или какъвто и да е друг обект неговите мисловни форми, звуци, или визуални вибрации, които са се акумулирали в този обект през годините. Те буквално могат да 'четат' миналото чрез тези обекти.

Също като био-химичния радиоприемник, някои индивиди - за добро или за лошо - изглежда, че имат способността да се 'настройват' и да 'сърфират' в 'универсалното съзнание', 'потокът', или матрицата на спомените 'Акаша', която свързва всички мислещи същества заедно на най-дълбоките нива на подсъзнанието, позволявайки им да пътуват до определени места във пространството и времето. Бихте могли да кажете, че съзнанието е съставено от неврални "къси вълни", които са локализирани в човека, докато подсъзнанието е съставено от неврални "дълги вълни", които се простират отвъд индивида - например в състояние на сън, като това обяснява защо много хора съобщават за преживявания от типа на "споделени сънища" с други хора. Може да оприличите невро-психичната активност на един океан. На повърхността са островите представляващи индивидуалното три-измерно съзнание, и колкото по-надълбоко човек слиза толкова повече мисловните форми се сливат една с друга, също като земята под островите, която се свързва и с други острови на по-дълбоки нива, представляваща колективното подсъзнание, където мисловните форми на мислещите (съзнателни) същества се сливат е един 'резервоар'.

Една от 'целите' на които бил изпратен г-н Brown от обучаващия го, е било колективното съзнание на Сивите извънземни, и в частност той е бил инструктиран да търси крайното командване или контролен център на колектива.

Кратко след като започнал този частичен експеримент (един от многото), Brown се намерил в едно място където работили няколко Сиви, въпреки, че той не знаел точно къде е това. Той 'проследил' колективното съзнание или потока на мисълта му и открил, че той е абсолютно масивен, карайки го да го чувства като неограничен, почти универсален в придодата си. Въпреки това, той детектирал център, определено 'сърцебиене, пулс' на този масивна колективна матрица, през която течал силен поток на информация.

Той е забелязал, в една точка, необичайно 'подпространствено' същество, което изглежда насочвало действията на Сивите, които наблюдава, и открил, че телата на самите Сиви били инкарнирани с подобни 'подпространствени' същества, които очевидно влезли в ембрионичните тела на Сивите и ги използвали като средства за придвижване и манипулации във физическата реалност.

Brown след това е бил инструктиран да определи друго такова същество, което очевидно е контролирало Сивия колектив от подпространството или астрално ниво, и се озовал в област, където били разположени няколко от тези подпространствени или парафизически същества. Докато той продължавал към този 'център', броят на подпространствените или не-телесни същества се увеличавал, докато стигнал до място с такава активност, нещо подобно на голяма централна станция, където тези същества имали различни занимания. Той не е знаел къде точно е това, но отбелязал, че колкото по се доближавал до контролния център, толкова повече е чувствал увеличаващата се твърдост в атмосферата наподобяваща абсолютен военно подобен контрол. Почувствал, че това е главният управляващ център на активността на подпространствените същества, и в центъра на това е била друга, област, където бил "съвета на 10-те", струпване на много висши подпространствени или парафизични същества. Те били очевидно управляващите, които задействали цялата операция. Охраната била абсолютно невероятна.

След това той видял висшия лидер на този съвет от 10 парафизични същества... и в този момент Courtney Brown бил тласнат обратно в тялото си, така да се каже. Той е усетил, че този лидер е засякъл присъствието в собственото си подпространство, астрално или магнитно тяло, което той е бил проектирал, и проследил този RV 'нарушител' обратно до неговия физически източник. Brown и неговия учител усетили един подтискащ, тъмен 'облак' да влиза в стаята и да стои там около половин минута изследвайки ситуацията. Той напуснал, очевидно виждайки двама RV-та като "малки дребосъци", за които не си струвало да си хаби времето.
Преди Brown да бъде изпъден от командния център, той успял да възприеме за кратък момент, на какво прилича това същество. Той или то е било едно изключително силно същество, но с изкривена личност, която е била пълна с мрак. Очевидно това същество влязло в конфликт с друга Сила, която то видялао като свой враг. Brown усетил в това същество силен проблем относно самоуважението, въпреки невероятната си мощ, и поради това то е консумирало желание да бъде боготворено от други. Brown е бил объркан, когато той усетил, че тези подпространствени същества, и в замяна Рептилианците/Сивите, били всъщност командвани от този лидер за предприемане на self-indulgent и деструктувни дейности. Това същество очевидно искало неговите слуги да използват self-indulgent награди или страх от наказание за да поддържа абсолютен йерархичен контрол в империята си - както и из останалата част на подпространствената йерархия, и в замяна из 'кошерното' общество на рептилианските Сиви, което те напълно заразили.
Brown също получил впечатлението, че страхът и гордоста били тези - неговата доловена нужда да бъде боготворено - които пречели това същество да преговаря със своя древен враг, и че това същество било крайно отчаяно да поддържа своето оцеляване и съществуване (странно за наглед безсмъртно подпространствено същество) и избрало да прибегне до бунт и тероризъм в отчаян опит да вземе контрол над ситуацията. Brown получил силното впечатление, че това същество е бил крайният терорист във вселената!!! Очевидно поради все-поглъщащото си его това същество никога не би принизило себе си преди 'врагът' му; и същото може да се отнесе към висшия ешелон на йерархията, който зависи от възхвалите на своите предани сътрудници за да поддържа тяхната илюзия за само-важност.
Тези същества, може да каже някой, са от дълго време и тяхната собствена свободна-агенция е 'колапсирала' върху тях - ставайки 'духовни черни дупки' с все-поглъщащ апетит, абсолютни астрални вампиро-подобни паразити, унищожили всякаква 'светлина' в себе си и неможещи да се върнат обратно към светлината. Неспособни да излъчват 'светлина', те са станали тотално загубени, поглъщайки целия живот и невинност около себе си. Лидерът на този подпространствен 'колектив' дълго време е привличал другите тъмни същества в себе си, също както голяма черна звезда привлича по-малките около себе си. Това необратимо състояние може да не се приложи за всички тези "подпространствени" същества, както ще видим по-късно.

Сега ако погледнем към книгата на Откровението, глава 12, ние ще открием, че крайният лидер на колектива на змийската раса или 'кошерово съзнание' е Луцифер, също познат като "великия червен дракон", или "старата змия", "Дяволът" или "Сатана" в същата глава. Луцифер е бил един от първите три архангела (освен Михаил и Гавраил "Michael and Gabriel"], всеки един от които очевидно е ръководил една трета от съществата от светлина, които Всемогъщия е създал... вероятно наброяващи милиарди или трилиони.

Сега ако сте хард-кор еволюционист може да не искате да слушате до края на тази глава, но физическата еволюция не може да отнесе и за спиритичните същества, нито за човешката душа. Що се отнася до мен (Branton), аз имам "креационистично-еволюционна" идея за реалността, или че животът във Вселената е бил 'създаден' от едно Безкрайно Съзнание и след това е позволило да еволюира оттам в различни посоки направлявани от Създателя. По-добър термин би бил 'промяна' вместо 'еволюция', като в много умове последния термин се приписва към Дарвинизма. Помнете, че това винаги е било Теорията за Еволюцията, а не Законът за Еволюцията. Ако човек е честен със себе си, трябва да приеме факта, че еволюцията плюе [flies (?)] в лицето на Втория закон на термодинамиката. Сега това е закон, не теория - така, че на кое ще вярвате? В допълнение към горното, голямо количество протеинови молекули биха трябвали да съществуват само за да се появи и най-простата форма на живот. Как тези молекули могат да се съберат и да резултират в организирана форма на живот със сложно ДНК програмиране и всичко останало. Според законите на вероятността промеждутъка, в който може да се зароди живот в една галактика не би бил достатъчен само за да може дори една протеинова молекула да се срещне с друга случайно, в хаоса на безжизнената материя. Тогава отново възниква въпросът откъде е дошла първоначалната материя; като се предполага, че е произлязла от 'Големия Взрив' (теория), ако въобще е имало такова събитие.
Луцифер, както много от вас може би знаят от теологическите и наследствените традиции, отразил безкрайната 'светлина' от Създателя с велика брилянтност, и така му е било дадено името Луцифер, означаващо "носител на светлина" - 'носител' тук се използва като действаща дума. Луцифер отразил светлината от Всемогъщия както диамант отразява светлината от Слънцето. Въпреки това Луцифер започнал да отклонява вниманието си от източника на целия живот и започнал да отдава важност на себе си относно светлината, която той носел (използвам термина 'той' поради семантични причини, въпреки че това същество - както и Вечният Бог - не е непременно същество с физически пол, по мое разбиране), и следващата стъпка е била неизбежна - Луцифер завиждал от позицията, на която бил Всемогъщия.
Сега осъзнавам, че много от вас имат различни схващания за 'Бог', но нека да приемем един мисловен експеримент за момент. Ако някой приема схващането за 'Троицата', тогава не може да обвини Бог в тщестлавие, защото Бащата винаги търси възхвалението на Сина (Логосът или Живеещата Дума) и Духа (който Бащата и само създадения 'Син' на Бога споделят). Същото е истина и за Сина и Духа, и двете едновременно търсят възхвала за останалите две части на Троицата. Как Бог може да бъде три отделни личности и въпреки това един 'Бог'? [the pleural 'Eloheim' Бог и единичния 'Jehovah' Бог по едно и също време?]. Някой може да каже, как може вселената да бъде 'една' вселена, но въпреки това съставена от пространство, време и материя... три различни аспекта, и като отстраните един от тях вселената престава да съществува. Също може да използваме 'троиците' като ултравиолетово-видимо-инфрачервено (Светлина - и имитираща Отеца, Сина и Духа, ултравиолетовата светлина е невидима, светлината по средата на спектъра е видима, и инфрачервената също невидима); или дължина-ширина-височина (Космос); минало-сегашно-бъдещо (Време); енергия-движение-явление (Материя), протон-неутрон-електрон (Атоми), и други 'триединни' манифестации в природата също като самите хора; физично-материално тяло, духовно-ментално тяло, и астрално-спиритуално тяло и поднивата на всяко едно от тези три отличителни черти... ние самите сме три-в-едно същества.

Ако започвам да звуча като моралист, тогава моля изтърпете ме. Вярвам че много от вас ще се съгласят, че феноменът Сиви има едновременно физическа и свръхестествена природа, и ние не можем напълно да осъзнаем едното без да приемем и другото. Някой може да оприличи това на делението в НЛО изследователската общност през 1950-те и 1960-те, когато се спореше дали НЛО-тата са летателни апарати от болтчета и гайки или етерни свръхестествени манифестации. Ами... защо не и двете?

След това, Луцифер, в своята завистливост, събрал своите последователи (една-трета от ангелските сили) заедно и ги убедил, че Бог е несправедлив, че Той ги е пренебрегнал и, че той (Луцифер) има толкова право да бъде Всемогъщ Бог, колкото и самия Всемогъщ Бог. Като добавил, че те могат да бъдат също Всемогъщи Богове, и всичко което трябва да направят те е да го последват в бунта му.

Обещаването на божественост е много странно, тъй като ако има много 'богове' терминът 'Бог' вече губи своя род в единствено число. Това е все едно да обещаете на всеки американски гласоподавател, че ако бъдете избран всеки един от тях ще стане Президент! Виждате ли лудостта? Може би не, но това изглежда очевидно за мен. Виждате, от моята перспектива, ако ние всички сме богове, то тогава няма Бог. Пантеизма трябва в края на краищата си да води до Атеизъм. Ако това е начина, по който искате да вярвате то тогава вие със сигурност трябва да имате free agency за да го направите... Но аз само се опитвам да отбележа, че според Юдео-Християнските наследствени вярвания, това е измама, която Луцифер използва за да прилече последователи - обеща❥ието за 'божественост' или самообожествяване е първоначалната 'отрова' на змията (Генезис глава 3). И това е измамата, която вдъхновени от змията Баварско Илюминати култове чрез Шотландския обред са използвали за да наберат последователи за своя Луцифериански Световен Ред на земята, първо чрез инфилтрирането на Масонството и след това в замяна чрез инфилстрирането на главните религиозни изповедания по света. Сега, вие можете да приемете това или да го отхвърлите, както желаете, не се оптвам да насилвам вярванията на който и да е било, само се опитвам да провокирам някакви мисли относно вероятната природа на свръхестествените сили мотивиращи Сивия колектив. Откакто 'теологичната' манипулация е главна част от дневния ред на Сивите, наследствения компонент е този, с който трябва да се занимаем за да разберем останалото.

Така, бунтът започнал, и небесата били разделени на две като стоящите и падналите ангелски сили воювали един срещу друг, като в следствие на това падналите ангели били изгонени от царството на Вечността във физическата интер-галактична вселена. Възможно ли е подпространствените същества описани от ourtney Brown да са паднали същества на светлината или паднали ангели?

Brown заявил, че този лидер в древни времена е имал свои последователи инкарнирани в рептилианското общество на Сивите, и има е наредил да саботират тяхната раса. Четвъртата планета от Зета II Ретикули е била "планетата дом" на Сивите по това време, въпреки че Зета II Ретикули е звезда с малко въглерод, който да развие въглеродно-базиран живот (това е за онези, които все още се придържат към 'еволюционистката' философия), така, че Сивите трябва да са колонизирали този свят някъде в далечното минало.

Подпространствените същества според Brown, съживили себе си чрез Сивите и ги обърнали към mindset или само-угаждане, което в замяна довели до движение в Сивите за незабавно възнаграждение в замяна на тяхното бъдеще и ресурсите на техния свят (звучи познато?). Веднъж станал замърсен техният свят, радиоактивната гибел, която заплашвала тяхното генетично оцеляване, подпространствените същества под ръководството на техния лидер предложили решение - всички Сиви за да оцелеят трябва да предадат всички индивидуални права и емоции, и да установят колективно съзнание, което би контролирало всеки аспект от културата на Сивите - за тяхно 'добро' разбира се, както им е било казано. Използвайки извинението, че индивидуалността е бил корена на проблема, подпространствените колективисти, обърнали нещата до противоположната крайност и настояли, че решението е асимилация в едно абсолютно колективно-съзнание.

В други RV експерименти, Brown е 'видял' хуманоиди живеещи на Марс в някакво минало време. Голям планетоид обръснал атмосферата с такава сила - едва изпускайки повърхността - че буря с огромна сила се е разразила из планетата и голяма част от атмосферата е била издухана в космоса. Сивите (които наблюдавали това събитие и дори можели да предотвратят бедствието) пристигнали докато планетата е била още в средана на катаклизма, и предложили 'спасение' на марсианците, но като цена - марсианските хуманоиди да предадат обществото си на контрола на колектива на Сивите, и че други могат да бъдат криогенно запазени за да се 'съхрани' марсианската раса. Всъщност според Brown главната цел на криогенния проект е била да ги 'съхрани' като източници на генетичен материал за ъпгрейд на расата на Сивите от време на време. Било е доста съмнително, че някога ще бъдат събудени, най-малко пък масирано. Това се случило след като марсианските хора избягали под земята и били безнадеждни за оцеляването си - всеки ден се борели за съществуването си.

Сега, според Brown, Марс е под контрола на Сивите, въпреки че може да има изолирани групички от хора и 'хибриди', на различни места под земята. Други източници твърдят, че през 1985 съвместно-оперираните инсталации на "Алтернатива-3" на Марс били саботирани и превзети от Драконианците, или рептилоидите и сивите служещи на Луциферианския колектив. Това е била очевидно една от няколкото чистки, които извънземните провели за да осигурят абсолютното съгласие на човешките си сътрудници с техните планове, като се унищожат онези ренегати, които притежават твърде голяма (от тяхна перспектива) индивидуалност, която е смъртния враг на техния колектив.

Според твърденията съществува елитна част на Сивите от 2000 'оригинални' Сиви базирана на марсианската луна Фобос. Тези Сиви според твърдениеята са хостове на няколко милиона клонинга, които са били развъдени за да служат на рептилианския елит в тази система. Както предлага Алтернатива-3 - или т.н&##1072;р. чистокръвна Арийска "супер-раса" - хорат❘ на Марс и Луната може би са били унищожени поради някаква съпротива срещу Драконианско-Орионско-Ретикулианските колективистични сили, с които те 'колаборирали'. Очевидно тези хора видяли, че двустранното сътрудничество се превръща в едностранно 'диктаторство' контролирано от рептилианския елит, и тази 'чистка' в марсианските и лунни инсталации на Алтернатива-3 елиминирала съпротивляващите се фракции и осигурила оставането само най-твърдите и отдадени майнд-контролирани 'Арийски' роби. С други думи, този 'Арийски' елит изживял същата съдба, която те планирали за 'по-низшите' раси на земята.

Един източник заяви, че тези събития на Марс и Луната били една от главната тема на разговор на известната среща, което се е осъществила между Джордж Буш, Михаил Горбачов и духовния лидер Маитрея (Мaitreya) [...който секретното правителство според твърденията е телепортирал около света използвайки тип Монтаук технология в опит да провокира боготворящ отговор от тези, на които той се яви. Maitreya е "скрития коз" на Новия Световен Ред и е възможно да се окаже "избрания" споменат в Откровението глава 13]. Тази среща се е осъществила в Малта в края на 1980-те, и резултирала resulted largely out of Bush and Gorbachev's terror over the events on Mars and the Moon, както и подобни заплахи, срещу които били изправени подземните колонии от "Алтернатива-2" поддържани от Военно-индустриалното установяване в 'капацитета си на сътрудник' със Сивите. Но нека се върнем обратно на темата.

Това, което усетил Brown е, че Сивите били отчаяни. Те осъзнали, че не само се нуждаят генетично да ъпгрейднат расата си, но също се нуждаят от запазване на емоционалната си индивидуалност за да може да оцелее тяхната култура (и може би това има нещо общо с  'хибридните' проекти). Въпреки това те са в капана на самия колектив... в момента в колектива съществува голямо чувство на паника комбинирано със странното усещане за защита, което доставя комбинираната психична цялост. Въпреки че са отчаяни в запазването на емоционалната индивидуалност, което те се опитват да направят чрез смесването си с хората, наподобявайки човешки гени, и произвеждайки квази-хибридно генетично потомство, те не могат напълно да се отцепят от колектива без помощта на онези, които вече съществуват в едно индивидуализирано състояние, а именно хората. За онези от вас, които са запознати със сценария на колектива 'BORG' в сериите на "STAR TREK: NEXT GENERATION", някои епизоди обрисуват съществото Borg с името 'Hue', който е развил емоционална индивидуалност по време на затворничеството си на Enterprise, което резултирало в асоциирането му с човешките индивиди. По-късно той е бил изпратен обратно в колектива и представил идеята за индивидуалност, и в по-късните епизоди той е насъбрал доста последователи от друг 'Borg', които също се отцепили от колектива и развили емоционална индивидуалност. Рептилианците не са сами в тази дилема, откакто много, много човешки култури са 'в капана' на колективизма, също като онези, които са част от колектива Ащар или Астарте.

Проблемът с колективистите Сиви е че - въпреки, че те се нуждаят от хората - саморазрушителните инструкции идващи в самия колектив от Луциферианската йерархия саботират всички опити за договаряне с хората на разумни основи. Веднъж те установили едно съглашение с хуманоидната култура при какъвто и да е било мотив, колектива започва да използва съглашението за свои собствени империалистични планове, и човешките сътрудници се оказват предадени и понякога разрушени (както в случая с базите на Алтернатива 2 и 3), и това незабавно резултира във война и/или завладяване.

Единствения отговор на проблема, който аз мога да видя е концентрирането върху рептилоидите индивидуалисти и сиви от колектива и възможността те да атакуват "контролните центрове" на самия колектив. В този случай само техническата и психологическа атака няма да бъдат нужни... свръхестествената война ще бъде единствения отговор при условие, че ние се занимаваме с подпространствени същества. Нуждаем се от помощта на ангелите, като същевременно трябва да сме внимателни, защото падналите ангели могат да се маскират много добре като ангели, като те са правели това нещо много често с онези хора, които са 'канализирали' тези същества чрез окултни методи - лидерите на сектата 'Небесна Порта' ('Heavens Gate') и други подобни на тях може да се вземат за пример - хранейки тези 'медиуми' с информация, която по-късно се оказва лъжа, манупулация, или дори смъртоносна пропаганда.

Ние трябва да осъзнаем, че единственото същество в колектива, на което е позволено да упражнява индивидуален избор е техния тъмен лидер, и в по-малка степен вътрешния съвет, и тези същества не искат Рептилоидите и Сивите да придобият емоционален индивидуализъм. А какво да кажем за другите 'колективи' като Ащар или Астарте? Помислете само какво е това 'Ащар'? Защо колектива Ащар е толкова замесен в активността на базата Дълси в съвместното си качество със Сивите и Рептилоидите? Дали това е защото, както твърди контактьора, звездните системи на "Грешната Шестица" от Орион са инфилтрирали до голяма степен колектива Ащар? А какво да кажем за гологлавия 9 футов рептилианец "от Плеядите", който предполагаемо се е отцепил от Драконианския колектив, Хатонн? Защо Хатонн не е бил предупреден за тази инфилтрация на неговия собствен колектив? Сигурно защото той тайно работи за Драконианско-Орионската империя? Със сигурност, ако той наистина се бе отвърнал от Драконианския колектив то той би бил много по-разпален в показването на това... особено инфилтрацията му от самия колектив Ащар.

Ако вярваме на съобщенията от "Междузвездните войни" случващи се в Сириус-Б, където колектива Ащар е поместил един от главните си щабове, тогава това оставя отворена възможността алианса на колектива Ащар да е в процес на разделение или се е разцепил по средата на интервенционистка Драко-Орионска фракция и не-интервенционистка Андро-Плеядианска фракция...

Сега нека да направим малко теологическа спекулация...

В II Peter 2:4 ние четем, че:

 

"...Бог не пощадил ангелите, които съгрешили, а ги е прогонил долу в ада, и ги e оковал във вериги от тъмнина, за да бъдат запазени до правосъдието."

Този стих очевидно говори за високопоставените лидери на древния бунт, които били толкова зли, че били оковани в тъмни затвори дълбоко под земята. Въпреки това Библията споменава на няколко пъти за паднали ангели и демони, които са всъщност активни на повърхността на земята, така че трябва да заключим, че те са по низши ангели, също като 'елементалите', които просто следвали "партийната линия", откакто им е било позволено да бродят на земята свободно. Ако такива ангели били 'осъдени' по време на първата война в небесата, тогава защо на тях все още им се позволява повече или по-малко да бродят на свобода? Възможно ли е Бог да им дава време да обмислят наново пътищата си? Дали горния стих означава, че всички паднали ангели са непоправимо обречени? Или, дали Създателя в безкрайната си милост е дал на някои от падналите ангели - онези, които все още притежават подобие на съжаление относно участието си в бунта - един последен шанс позволявайки им физическа инкарнация чрез Рептилоиди и Сиви? Дали това е причината Сивите да са така отчаяни в придобиването на емоционална индивидуалност въпреки ограниченията на убиващия индивидуалността колектив? Възможно ли е да са заложени на карта техните вечни съдби?

Преди няколко години бих тотално отхвърлил възможността, че някои от падналите ангели биха били включени в план за изкупление, но сега се колебая доста...

Сега преди да ме обявите за еретик, бих искал да цитирам три неща против змийската раса (Рептилоиди, Сиви, и т.н.):

"Сега змията е била много по-коварна (интелигентна/лукава), от който и да е звяр в полето... И Бог казал на змията... Ще поставя вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното." - Генезис 6:1,14-15

В пълния си контекст тези стихове твърдят, че падналият ангел Луцифер е бил този, който е бил инкарниран в това специфично влечуго - вероятно нещо подобно на велосираптор или stenonychosaurus съответстващо на подобен тип двуног сауриански хуманоид - и следователно в цялата змийска раса, обещавайки им власт над хората и природата, ако те позволят на Луциферианците да се реинкарнират чрез тяхната раса. Независимо дали възприемате този пасаж символично или буквално, посланието е едно и също. Луцифер е използвал змийската раса за да измами хората и се стремял да саботира тяхната собствена връзка с Бог-източника и по този начин да саботира тяхното свръхестествено доминиране над по-низшите форми на живот - и от този момент нататък тези низши форми на живот започнали да стават диви и неопитомени, защото 'потокът' на живот и ред се влошил на ниво хора, и започнали да царстват смъртта и хаоса. Една от тези раси, която се е обърнала към техния първичен животински или хищнически инстинкт е била разбира се змийската раса, която първоначално е била някъде между хората и зверовете. Поради падението на човечеството и алианса на рептилианците с луциферианците, змийските раси започнали да вземат надмощие над човешката раса - или по-скоро, падналите ангели започнали да вземат надмощие над човешката раса чрез змийските раси.

Днес човек може да каже, че ние виждаме да се случва същото нещо, но в този случай "Луциферианците" също познати като "подпространствени същества", и "Змиите" чрез които те са се инкарнирали са познати като "Сиви извънземни", които се опитват да поробят човечеството като му/ни предлагат подаръци от типа Троянски кон или "забранения плод" под формата на окултна-технология на тези, които възнамеряват да използват тази технология за да установят "богоподобен" контрол и доминация над собствения си вид. Както цар Соломон е казал веднъж, "няма нищо ново под слънцето". Но това, което искам да отбележа, е че според горния стих, падналите ангели се реинкарнират чрез Сивите и Рептилоидни (змийски) раси от няколко хиляди години.

И друг стих:

 

"В този ден Бог в неговото огорчение и с великия си и силен меч ще накаже левиатан проницателната змия, дори левиатан тази нечестива змия; и той ще убие дракона, който е в морето." - Исая 27:1

Този стих, ако не греша, говори за самия рептилиански колектив, който може да се счита като "проницателна змия".

И след това следващия стих, който буквално ме накара да подскоча от мястото си:

"Молете му се, всички негови ангели: молете му се, всички негови последователи... Молете се на Бога от земята, вие дракони, и всички дълбини." - Псалм 148:2,7

Сега ако не правя грешно интерпретиране, изглежда, че тук се казва на всички змийски раси да се молят на Всемогъщия - който в края на краищата е техен създател преди те да позволят тяхната собствена раса да бъде покварена. Това може да се приложи едновременно и за спиритуално-ангелската и физическо-животинската природа на змийските раси. Други стихове, които може да добавим към горния включват следното:

 

"Нека всяко нещо, което диша да се моле на Бог." - Псалм 150:6

 

"И той им е казал, отидете из целия свят, и проповядвайте божията истина на всяко същество." - Марк 16:15

 

"И всяко същество, което е в небето, и на земята, и под земята, и също в морето, и всички които са в тях, чуйте какво ви казвам, благословията, и честта, и славата, и силата, са в него, този който седи на трона, и в агнеца божи (Христос) во веки веков." - Откровение 5:13

 

За да направят избор и оценят изкупителната жертва на Христос, Рептилоидите и Сивите би трябвало да развият емоционална индивидуалност и някак да се отделят от "Луциферианския колектив". Те вече притежават първото изискване, а именно: същества притежаващи "дъха на живота". За да може същество, което преди се е радвало на благоволение да бъде избавено, те трябва да притежават и духовна и физическа природа. Част от тяхната природа трябва да 'умре' за може другата да живее, също както външният 'червей' на гъсеницата трябва да умре за може 'пеперудата' отвътре да живее. Въпреки, че в този случай символизма е духовен, в същеснотта си той е е едно и също. Едно изцяло духовно същество като падналия ангел в този случай не може да бъде избавено освен ако не притежава физическо тяло - докато те не притежават физическа част от себе си, която да 'умре', така че духовната им страна да живее. Това не е задължително да бъде физическа смърт на тялото, а смърт на 'покварената' или 'паднала' природа, която ги обитава.

Тази паднала природа трябва първо да бъде разпозната както всяка друга 'болест' трябва да бъде разпозната за да бъде излекувана. 'Смъртта' на падналата природа е смърт по делегация произтичаща от вярата в мистериозната случка на Голгота, където вторият член на Godhead става 'плът' за даслужи като последен 'Агнец божи' за да получи пълно наказание за всички грешни постъпки, които всички създадени същества с "дъх на живот" са извършили преди това. Ключът би бил съзнателното разпознаване на това 'тайнство' чрез директна молба към Всемогъщия за шанс за станем част от това тайнство на Голгота, което по същността си служи като 'пулс', откъдето вселената се регенерира от падналото си състояние.

Ако всички физически живот в галактиката или вселената първоначалното е имала своя произход на планетата земя, тогава земята би била подходящото място Всемогъщия да покаже себе си във физическа форма, да пролее своята кръв-живот, така че съзиданието да бъде изкупено по този Божествен и абсолютно чист/девствен начин, който Създателят е изгубил в създанието си, нещо като Божествено "кръвно преливане" ако искате. Този Божествен поток е бил изгубен във физическата вселена чрез непокварената и нетленна кръв-живот на последното "жервтено агне", която е била пролята и вляла се в "люлката" на живота, планетата Земя.

Повече и повече култури сред звездите започват да осъзнават, чрез древните записи, които се разкриват, че планетата земя е настина "люлката" откъдето техните древни предци са произлезли, първоначалният "космически генетичен басейн", и това в смисъл, че те са свързани чрез невидим пъп към света "майка", и те започват да пристигат масирано за да посетят "светът на генезиса", като ние Терраните или Земляните трябва да осъзнаем, че те също са част от този свят. Предизвикателството ще бъде да научим как да уважаваме индивидуалността на всеки един от нас, и как да обявим свободата и независимостта, които са присъщи права на всички човешки същества, дотолкова че да не нарушаваме личното пространство и суверенитет на нашите съседи - независимо дали те идват от подземните царства, над, отвъд или дори паралелен на този свят... този скъпоценен свят... тази планета градина... тази 'божествена сълза' позната като планетата Земя.

Докато една 'извънземна' сила с древни документирани връзки с планетата земя 'обяви територия' близкостояща до тази планета, като това досега не е било обявявано, също като неразвитите подземни области, не би трябвало да има проблем за живеещите на повърхността. По същия начин повърхностните обитатели би трябвало да уважават подземните култури до такава степен, в която тези култури ги уважават самите тях. Бъдейки индивидуалист, аз съм твърдо вярващ, че всяка нация на/в планетата земя заслужава да поддържа индивидуалността си и културното разделение дотогава докато те не нарушават суверенитета на техните съседи. Всяка страна трябва да има право да определя своите собствени икономически, политически и духовни съдби докато не нарушава същите на другите страни.

Без да казвам от това следва, че аз съм тотално против едно световно колективистично правителство, което не може да толерира индивидуалността или независимостта, в която и да е било форма. Въпреки това загубата на националните суверенитети са често в резултат на човешка алчност, например международните банкстери давайки заеми на малките страни знаейки, че себичните лидери на тези страни ще прахосат богатството и ще се провалят във връщането на тези заеми, като по този начин ще отворят пътя на 'банкстертите' да обявят националните резерви, минералните права, собственостите, и други национални ресурси на тези страни за свои и по този начин тези страни да загубат суверенитета си. Надявам се, че респекта на суверенитета на национална основа би се приложило и на индивидуално ниво също.

В добавка на горното, освен ако тяхното съществуване не е заплашено от радиоактивни отпадъци или някаква подобна заплаха, под-повърхностните култури не биха се намесили в действията на повърхностните култури: те не трябва да крадат ресурси, пускат радиоактивни отрови на повърхностната природа, или биологически болести, или мутирали животни, или да отвличат хора срещу волята им, или да използват фокусирани електронни лъчи за да завладеят собствеността на тези на повърхността, или да се намесват в умовете им по какъвто и да е било начин, или да предприемат каквато и да е било инвазия срещу суверенитета на което и да е под-повърхностно общество.

Много извънземни сили, особено дракониаците-интервениционисти-колективисти, които не уважават индивидуалния суверенитет, са нарушили този вселенски закон и в резултат на това тяхните територии трябва да бъдат завладени от същите тези култури, с които те злоупотребяват или нарушават за да запазят тяхната национална сигурност. И без да казвам става ясно, че 'Империята Дълси' е породила гнева на американците поради неописуемите зверства извършвани там срещу нашите собствени хора. Абсолютно препоръчвам, че пълна конгресно-подкрепена инвазия и превземане на базата Дълси и периферните и инсталации ще бъде напълно оправдана, и то колкото се може по-ското! В края на краищата, не плащаме ли ние като американски граждани за 'подземната империя' с нашите собствени долари събрани от данъци?

След като се унищожи всякаква съпротива в инсталацията Дълси и се освободят затворниците вътре, и след като всички дейности там станат под конгресно наблюдение, тези агенти, които оперират в тази инсталация би трябвало да се третират и преследват чрез законов процес, независимо дали да хора или извънземни, и ако не се екзекутират или затворят, те би трябвало да се изгонят от тази планета докато се докаже, че те могат да уважават човешката индивидуалност и свобода. Ние самите трябва да научим същия урок, откакто в повечето случаи хора, които са нарушавали нашето доверие и Конституционален суверенитет като американски граждани - и в действителност като световни граждани - които бяха 'предадени' на тези извънземни паразити като им отвориха вратата, и в много случаи за да улеснят техните собствени желания да доминират над собствените си себеподобни хора.

Когато базата Дълси бъде завладяна и сломена, ние би трябвало да опитаме да освободим другите подтиснати места в подземната мрежа. Нека си спомним, че освен асистирането в тяхното 'освобождение', ние като американци или световни граждани не би трябвало  (в нашите възмездителни действия срещу инвазивните подземни центрове) да нарушаваме териториите или суверенитета на други вътрешни обитатели, които не участват в дракониаско-подкрепените отвличания и атаки срещу гражданите на Америка и Света.

 

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0997