ПОВЕРИТЕЛНО - отвори очи...

 

НАЧАЛО
Актуално
5.8 по Рихтер безумие
Терористичен АД
За България
Велики Българи
11 Септември 2001
USA Измама
Капитализъм
Тайната на водата
Здравеопазване ли?!
Нов световен ред
Тайни общества
Zeitgeist movie
Chemtrails/HAARP
Цивилизации...
Извънземни
Dulce Book
Никола Тесла
Адолф Хитлер
проф. Мулдашев!
Ционските Мъдреци
Секретни бази...
СВРЪХ СЕКРЕТНО
( Ф И Л М И )


ДА ИЗЧИСТИМ БТВ КАКВО НИ ГОТВЯТ? Ромско интегриране Пишете ми

Велики Българи / ПРОТОТИПЪТ

ПРОТОТИПЪТ
01.04.08 00:03

Автор:admin
част (6)

В края на 30-те години Джон Атанасов продължава да търси начин как да се улеснят изчисленията (решаването на големи системи линейни алгебрични уравнения), необходими за изследователската му работа. Отхвърля аналоговите машини като твърде бавни и неточни и се опира на цифровия подход. През декември 1939 г. заедно със своя студент Клифърд Бери (Clifford Berry) създава прототипа на първата електронноизчислителна машина, напълно завършена през 1942 г. В създаването й са използвани четири изцяло нови принципа на действие: двоичната система, регенеративната памет, логическите схеми като елементи на програма и електронните елементи като носители на данни.
“След като прототипът заработи, бяхме убедени, че можем да построим компютър, който може да изчисли каквото пожелаем” – пише Атанасов по-късно. Показвайки жизнеността на основните принципи, прототипът е отворил прекия път към съвременния компютър.
В своята история на ЕНИАК Бъркс и Бъркс резюмират постижението на Атанасов по следния начин:
“Той открива една нова форма на серийна памет, използваема при електронното смятане. Той формулира, разви и доказа основните принципи на електронните схеми за цифрови пресмятания, принципи, които включват аритметичните действия, управлението, прехода от една числова система в друга, пренасянето и съхраняването на данни и синхронизацията. Използвайки тази памет и тези принципи, той конструира добре балансиран електронен компютър с централизирана архитектура, включваща памет и аритметично управлявани входно-изходни устройства. Той изобрети първия специализиран електронен компютър с такава степен на многоаспектност”.
Ако усилията им не бяха прекъснати от войната, компютърът АВС е щял да бъде в пълно действие в 1943 г. През септември 1942 г. Джон Атанасов е мобилизиран и започва работа в Морскоартилерийската лаборатория (МАЛ) – изследователска лаборатория към Управлението на военните арсенали и като физик теоретик е натоварен с акустичните изпитания на мини, подводни бомби и други проекти. В периода 1942–1966 – основните научни интереси на Атанасов са в областта на динамиката на кораба. Наред с това той е патентовал над 30 устройства: първият миночистачен уред за взривяване на хидродинамични морски мини; апаратура за откриване и записване на големи сеизмични и звукови вълни; устройство за изчисляване и записване на грешките в траекториите при стрелба; пощенски сортировъчни системи; автоматични системи за обработване на колети; системи за бързо намиране на класифицирани документи; електрически кварцов часовник. Освен това има и редица разработки с военно предназначение, вкл. направлявани ракети, и др.
След 1945 г. Джон Атанасов посвещава остатъка от професионалната си дейност на множество правителствени и индустриални проекти като същевременно ръководи две компании, основани от него.
През 1941 г. Атанасов приема на гости у дома си Джон Мокли (John Mauchly), който се интересува от компютъра му. Какво точно се е случило тогава? Това се разглежда подробно на съдебния процес 26 години пo-късно, който е трябвало да изясни дали Джон Мокли и Джон Преспър Екърт (J. Presper Eckert) са използвали непозволено откритието на Атанасов при създаването на първия (официално дотогава) електронен компютър ЕНИАК през периода 1942-1946 г. Джон Атанасов е главен свидетел на процеса. По време на процеса се потвърждават следните факти:
1. От 13 до 18 юни 1941 г. Мокли е бил гост в дома на Атанасов в Еймс.
2. По време на своя престой той е прекарал много часове, дискутирайки компютъра на Атанасов и Бери както и компютърната теория с Джон Атанасов и Клиф Бери.
3. Три или четири дни той е придружавал Атанасов до офиса му в сградата по Физика и е наблюдавал компютъра Атанасов-Бери в компанията на Атанасов и Клифърт Бери.
4. Наблюдавал е демонстрации на действията или някои фази от функциите на компютъра Атанасов-Бери и може да се е занимавал с манипулация на някои части от компютъра с Клифърт Бери.
5. Било му е позволено да чете 35 страници ръкопис за конструирането и работата на компютъра Атанасов-Бери. Атанасов и Бери доброжелателно са отговаряли на въпроси и са се впускали в обсъждания с него относно компютъра и книжката, но Атанасов му е отказал да вземе копие със себе си в Пенсилвания.
6. Веднага след срещата му в щат Айова през юни Мокли е писал писма до Атанасов и до приятеля му Хелмс Клейтън, изразяващи ентусиазъм относно компютъра Атанасов-Бери и е изкарал ускорен курс по електроника към Университета на Пенсилвания.
7. На 15.08.1941 г. написва разбираемо резюме относно разликите между аналоговите и цифровите изчислителни уреди, което е включвало някои идеи, които са били почти същите с тези в ръкописа на Атанасов относно компютъра Атанасов-Бери.
8. На 30.09.1941 г. той е писал на Атанасов и му предлага да разработят компютър със съвместни усилия, и е попитал дали Атанасов има нещо против той да използва някои от идеите на Атанасов в компютър, който той възнамерявал да построи.
На 19.10.1973 г. съдията Ърл Ларсън (Earl R. Larson) оповестява решението си по процеса ЕНИАК. В съответствие с американските съдебни норми Ларсън издава Съдебни решения относно истината, Съдебни заключения и Съдебно решение, общо 420 страници. В Съдебното решение се казва: “С настоящето решение патентът на ЕНИАК – патент на САЩ, сериен № 3 120 606 на Илинойс Сайънтифик Дивелъпмънтс (ISD), се обявява невалиден и без законна сила”.
Патентът за смятаната дотогава първа ЦЕИМ е обявен за невалиден. Решението си съдията обосновава с хронологичния ред на събитията, които доказват със сигурност напредъка, направен от Атанасов и Бери по електронния цифров компютър преди декември 1940 г. Ларсън отбелязва, че напредналата фаза на компютъра Атанасов-Бери не е просто представата на Атанасов или на служебните лица от щата Айова, но е било мнение на странични експерти, които са наблюдавали и изпитвали машината, както и плановете на Атанасов за периода от 1939 до 1941 г.
Федералния съдия отсъжда, че Мокли е извлякъл основните си идеи за електронен цифров компютър от компътъра Атанасов-Бери. Отрежда първенството на Джон Атанасов и Клифърд Бери, които са конструирали първия електронен цифров компютър в Щатския колеж на Айова в периода между 1939 – 1942 г. Обявява също, че Джон Мокли и Джон Преспър Екърт, които повече от 25 години са бил поздравявани, хвалени и уважавани като съизобретателите на първия електронен цифров компютър, нямат права над патента, възоснова на който са били тези почести.
“Екърт и Мокли не са изобретили първия автоматичен електронен цифров компютър, а са извлекли основната идея за него от Джон Атанасов.” (Из заключението на съда в Минеаполис, 1973).

 

 

Джон Атанасов е признат за бащата на компютъра!

 

През 1970 г. Джон Атанасов е поканен в България от БАН и му е връчен правителствен орден "Кирил и Методий" І степен. Това е първата му награда и обществено признание и то три години преди това да стане в САЩ. Заслуга за това имат акад. Благовест Сендов, проф. Кирил Боянов и др.
Най-голямото отличие през живота си Джон Атанасов получава от ръцете на президента Джордж Буш през 1990 г. – Националният медал за наука и технология (National Medal of Science and Technology).
-бърз модел на изчислително устройство.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

5.0398