ПОВЕРИТЕЛНО - отвори очи...

 

НАЧАЛО
Актуално
5.8 по Рихтер безумие
Терористичен АД
За България
Велики Българи
11 Септември 2001
USA Измама
Капитализъм
Тайната на водата
Здравеопазване ли?!
Нов световен ред
Тайни общества
Zeitgeist movie
Chemtrails/HAARP
Цивилизации...
Извънземни
Dulce Book
Никола Тесла
Адолф Хитлер
проф. Мулдашев!
Ционските Мъдреци
Секретни бази...
СВРЪХ СЕКРЕТНО
( Ф И Л М И )


ДА ИЗЧИСТИМ БТВ КАКВО НИ ГОТВЯТ? Ромско интегриране Пишете ми

Актуално / Новини

05 Юни 12, 11:23
Кристалина Георгиева сваля Бойко Борисов от властта! Сяда му в премиерското кресло!
Сценарии за предсроч­ни избори обсъжда Бойко Борисов заед­но със свои близки поли­тически сподвижници и съ­ветници. Източници разказаха, че преми­ерът внимателно обмислял възможността да се оттегли преди края на мандата си, за да не изпие докрай горчивата чаша на управлението, която сам си наля през поеледните три го­дини.
Икономически експерти и анали­затори предвиждат една от най-тежките зими в България в последното десети­летие, съпоставима само с тази на Жан Виденов от 1996-97 г. Самият Борисов знае много добре това, защото е наяс­но, че парите са изхарчени и няма откъде да се на­мерят други, споделя из­точник от „Дондуков“ 1.

С това се обясняват и стран­ните и безсмислени посещения, които премиерът направи в Ка­тар, Турция, Грузия и Армения. След огромния провал в усвоява­нето на еврофондовете и пръска­нето на стотици милиони за ряза­не на ленти, премиерът се опи­та да потърси свежи пари извън Европейския съюз, но навсякъде удари на камък.

Скандалът с проваления бизнес форум в Катар и оставката на министър Трайчо Трайков по­каза единствено върха на айс­берга от икономически пробле­ми, които сегашното правител­ство само си създаде. За лош късмет на Борисов и междуна­родната конюнктура никак не е добра, съобщиха нашите източ­ници“.

На фона на ста­ващия все по-оче­виден провал на управлението на ГЕРБ в последно време се засили активността на Кристалина Георгиева, която внезапно зачести от­критите си критики към финансо­вата и икономическата политика на правителството.

Високопоставени източници в Брюксел разказаха, че тя не спестявала тези критики и пред своите колеги еврокомисари и шефа им Барозу.

„Кристалина употребява доста остри думи за управлението на Борисов и почти не крие антипатията се към него. В Еврокомисията тя си позволява много по-остър език спрямо сегашното управление, отколкото Меглена Кунева, коя­то има доста високопоставени връзки в Брюксел, а в България е в опозиция на управлението на ГЕРБ“, това съобщиха за вестни­ка ни хора от обкръжението на еврокомисарката.

Кристалина Георгиева е едно от имената, които влиятелни полити­ци и бизнесмени в София обсъждат като евентуален вариант за премиер, ако на Борисов му се наложи да сдаде властта преж­девременно.

Георгиева е близка до експрезидента Първанов и влиятелни ко­мунистически фамилии. Нейната официална биография показва не­двусмислена обвързаност с бив­шия комунистически режим, как­то и с постсъветския елит.

Кристалина отива в Щатите да­леч преди 1989 г, което няма как да стане без сътрудничество с Първо главно управление на Дър­жавна сигурност, а изстрелването й в Световната банка, както и фак­тът, че тя става неин представи­тел в Москва, дава основание на мнози­на ана­лизатори да смятат, че е обвърза­на и с руските тайни служби.

Неслучайно ней­ният рейтинг се пом­па, без самата тя въ­обще да участва в бъл­гарската политика, а око­ло името й се създава ис­тинска митология без почти никакви факти за самата нея и нейната истинска биография.

Тази технология на създаване на имидж много напомня на начи­на, по който бе докаран царят в България.

Месеци преди да се появи и да заяви намеренията си, когато никой не подо­зираше, че той ще се включи активно в политиката, някои от поръчковите соци­олози започнаха да го вкарват без никаква видима причина на челните места в про­учванията си и така подготви­ха общественото мнение за изненад­ващия ход, който Си­меон Сакскобургготски направи в началото на 2001 г. Според нашите из­точници Бойко Борисов бил категорично против Кристалина Георгиева да заеме негово­то място, защото нямал контрол върху икономическите и политиче­ски лобита, с които тя е свързана. В тесен кръг Борисов обсъждал съв­сем сериозно името на Йорданка Фандъкова за евентуален служебен преми­ер, ако играта загрубее и се наложи Росен Плевнелиев, като президент, да бъде задействан, за да смекчи отте­глянето на Борисов от авансцената в по-закътаните места на задкулисната политика.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

14.9565